HPQ - Plast s.r.o.
hide menu

Vnitřní oznamovací systém

Dle zákona č.171/2023 sb., o ochraně oznamovatelů, zřídila společnost HPQ-Plast, s.r.o. vnitřní oznamovací systém pro podávání oznámení o možném protiprávním jednání.


Pověřená osoba:
  • Iva Petrláková
  • Michaela Svobodová
Oznámení je možné podat:
  • prostřednictvím emailu na adrese oznameni@hpqplast.cz
  • ústně osobně v pracovních dnech s příslušnou osobou v čase od 7:00 hod. do 15:30 hod

Oznámení lze podat i prostřednictvím portálu Ministerstva spravedlnosti ČR dostupného na adrese Oznamovatel – Ministerstvo spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/