HPQ - Plast s.r.o.
hide menu

Filozofie firmy

Veškeré naše činnosti jsou zaměřeny na požadavky a očekávání našich zákazníků. Tato orientace na zákazníka je základním pravidlem v naší společnosti.
Trvale dodržovat relevantní právní požadavky, nařízení a jiné požadavky.
Vedení a všichni řídící zaměstnanci HPQ - Plast, s.r.o., jsou svým jednáním v souladu se strategií společnosti a touto politikou příkladem pro zaměstnance společnosti.
Vyrábíme a nabízíme výrobky, které se vyznačují vysokou kvalitou, při odpovídajícím poměru ceny.
Díky motivovaným zaměstnancům a vzájemné spolupráci využíváme a uplatňujeme metody a strategii neustálého zlepšování s cílem a strategií nulových vad.
Každý zaměstnanec společnosti HPQ - Plast, s.r.o. odpovídá za kvalitu a zlepšování své práce a svým vystupováním podporuje cíle společnosti.
Zvyšovat a posilovat vědomí odpovědnosti zaměstnanců a osob, které pracují pro společnost nebo z pověření společnosti HPQ - Plast, s.r.o. za stav životního prostředí, za šetrné chování společnosti k životnímu prostředí.
Týmová práce, spokojení a motivovaní zaměstnanci jsou základním předpokladem úspěchu celé společnosti HPQ - Plast, s.r.o.
Neustálým zvyšováním kvalifikace vytváříme podmínky pro zvyšování systému jakosti našich výrobků a tím udržení konkurenceschopnosti společnosti HPQ - Plast, s.r.o.
Pravidelně prověřovat a neustále zlepšovat environmentální profil společnosti a vytvářet tak podmínky pro postupné snižování environmentálních dopadů na životní prostředí a zdraví zaměstnanců.
Hodnotit a minimalizovat dopady na životní prostředí u stávajících technologií a plánovaných nových výrob a z možných variant řešení vybírat k realizaci jen ty nejpříznivější pro životní prostředí.
Trvale hledat možnosti snižování spotřeby energií, vstupních surovin a materiálů.
Vyžadovat dodržování zásad ochrany životního prostředí od všech svých klíčových dodavatelů a ostatních firem, a společností a pracovníků pohybujících se v prostorách a bezprostředním okolí společnosti HPQ - Plast, s.r.o.